In principe wordt Cesartherapie door uw verzekering vergoedt, mits u oefentherapie Cesar in uw aanvullend pakket heeft. Hoeveel u vergoed krijgt hangt af van uw aandoening en van uw polis.

Heeft u een aandoening die op de chronische lijst staat, dan wordt de cesartherapie na 20 behandelingen vergoed uit het basispakket.

Een aantal polissen hebben beperkende voorwaarden in het aantal behandelingen. Kijk uw polis na voor hoeveel behandelingen u verzekerd bent.

Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar.

De praktijk heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Controleert u voor de zekerheid de polis van uw verzekering.
Neem bij uw eerste behandeling uw verzekeringspasje mee. Controleer thuis in uw polisvoorwaarden het aantal behandelingen oefentherapie Cesar, dat per jaar wordt vergoed. Mocht u er vragen over hebben, dan kan uw therapeut dit ook voor u nakijken.

Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor oefentherapie Cesar, dan heeft u nog steeds de mogelijk om door ons geholpen te worden, echter zijn de kosten dan voor uw eigen rekening. Hiervoor ontvangt u een factuur, waarbij de volgende tarieven gelden:

Tarieven

Een behandeling in de praktijk € 40,00
Intake en onderzoek bij directe toegankelijkheid € 55,00
Intake en onderzoek bij verwijzing € 55,00
Zitting kinderoefentherapie € 55,00
Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport € 50,00
Instructie/overleg ouders bij kinderoefentherapie € 45,00
Verzuimtarief * € 25,00

Deze tarieven gelden alleen voor behandelingen die buiten de vergoeding van uw verzekering vallen. Wanneer wij niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kunnen declareren of wanneer u over het aantal te vergoeden behandelingen heen zit, krijgt u van ons dus een factuur.

* Behandelingen welke niet 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.