De praktijk Cesartherapie Vlaardingen bestaat uit ondernemende zorgverleners die gericht zijn op het leveren van hoge kwaliteit van de zorgverlening. Om dit te garanderen volgen wij jaarlijks diverse bij- en nascholing om onze kennis up-to-date te houden, staan de therapeuten ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici en wordt er gewerkt via de opgestelde richtlijnen. Uitgangspunt van Cesartherapie Vlaardingen is dat u als patiënt centraal staat, de behandeling is dan ook volledig afgestemd op uw hulpvraag. Wij zorgen ervoor dat u snel terecht kunt, wij hanteren geen wachtlijst.

Zorgmail

Cesartherapie Vlaardingen is bekend met de regels omtrent de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Wij delen geen privacy gevoelige gegevens met anderen zonder uw toestemming.

Wanneer er communicatie met privacy gevoelige informatie nodig is (met u of een andere partij) en u heeft ons hiervoor toestemming gegeven maken wij gebruik van een secure e-mail provider: Zorgmail.
Zorgmail is een veilige vorm van mailen, het maakt gebruik van een zo geheten 2 factor authenticatie. Dat betekend dat wanneer wij een mail sturen via Zorgmail, De mail alleen met een speciale code kan worden geopend. Deze code komt binnen op de mobiele telefoon of de mail.

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat u als patiënt tevreden bent over de ons geboden zorg en service. Hoewel wij daar voor alles in het werk stellen, kan het misschien gebeuren dat u toch niet helemaal tevreden bent. Bespreek dit dan eerst met uw therapeut of met de praktijkeigenaar (Lesley van de Leur). Komt u er samen niet uit, of is er een goede reden om het gesprek niet aan te willen gaan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. We zijn aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling paramedici. Ga hiervoor naar www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp.

Adres

Zwanensingel 9
3136 GZ Vlaardingen

tel: 06 – 18 95 23 01
email: info@cesartherapievlaardingen.nl