De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en een (deel van het) lichamelijk onderzoek. In het gesprek zal de therapeut u vragen stellen om een beter beeld te krijgen van uw klachten. Dit gesprek zal worden vastgelegd in uw persoonlijk dossier. Wij streven ernaar om u bij de eerste behandeling al een oefening/advies te geven waar u direct mee aan de slag kunt.

Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij er wordt gekeken naar de relatie tussen uw pijnklachten en uw houdings- en bewegingspatroon. Ook worden er eventueel testen uitgevoerd.

Vervolgens worden de onderzoeksresultaten besproken en samen met u beslist de therapeut of de therapie zinvol is. Indien dit zo is dan bespreekt de therapeut met u het behandelplan.

Oefentherapie is een actieve therapie. Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten en is helemaal aangepast naar uw situatie. U leert de relatie zien tussen uw klachten en het gebruik van uw lichaam (het bewegingsgedrag) U leert hoe u zelf uw klachten kunt beïnvloeden door het veranderen van houding en beweging en door oefeningen. 

De therapie is (waar mogelijk) gericht op het aanpakken van de oorzaak van de klacht, zodat klachten ook in de toekomst niet meer terug keren. Bij chronische klachten zullen we aandacht besteden aan de manier van omgaan met de klacht, symptoom bestrijding en de kwaliteit van leven.