De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en wanneer hier tijd voor is zal er een (deel van de) observatie gedaan worden. Bij de eerste afspraak is het dus van belang dat er naast het kind ook een ouder mee komt. Alles wat wordt besproken wordt vastgelegd in een persoonlijk dossier.

Bij de tweede afspraak wordt er een motorische test afgenomen. Soms is één test voldoende, soms worden er meerdere afgenomen.

Vervolgens worden de onderzoeksresultaten besproken naar aanleiding van een verslag. Er volgt een advies over het al dan niet starten met kinderoefentherapie en wanneer ouders akkoord gaan wordt het behandelplan besproken.

Een behandeling duurt ongeveer 25 minuten. De laatste 5 minuten wordt de voortgang van de behandeling met ouders besproken.

Aan het einde van het behandeltraject vindt er een uitgebreide hertest plaats.

Voor meer informatie over kinderoefentherapie, kunt u contact opnemen.